Mobiele providers overtreden regels over de internetsnelheid

Tijdens het afsluiten van een abonnement zie je vaak een 4G of 5G downloadsnelheid staan. Maar behaal je deze snelheid wel? In hoeverre zijn telefoon providers verplicht om de internetsnelheid in het contract te leveren? Sommige providers laten het beter lijken dan dat het is. Andere providers lijken zelfs in overtreding te zijn van de richtlijnen van de ACM.

Welke providers melden de downloadsnelheid onjuist

Providers moeten volgens de richtlijnen van de ACM de downloadsnelheid in het contract melden. Een verwijzing naar de website is onvoldoende. Van alle providers lijken de providers op het T-Mobile netwerk (T-Mobile, Tele2 & Ben) zich het beste te houden aan deze richtlijnen. Andere providers zijn minder duidelijk. Dit verschilt van tekstuele onduidelijkheden tot het verkeerd adverteren met de downloadsnelheid. Hieronder hebben we kort opgesomd wat providers fout doen.

Vodafone

Vodafone laat geen snelheid zien in de contracten die wij online kunnen inzien. Enkel wordt er verwezen naar een pagina waar je de 5G snelheid zou kunnen zien. Dit is niet hoe het volgens de richtlijnen van de ACM zou moeten. Daarnaast is de dekkingskaart, waar je de verwachte snelheid van je abonnement zou kunnen zien erg onduidelijk.

Hiernaast is getoond hoe Vodafone de downloadsnelheid op de dekkingskaart weergeeft. In dit geval hebben we een adres in Utrecht gekozen. Bij 5G op de dekkingskaart van Vodafone maakt het echter niet uit waar het is. Als er 5G dekking is, dan behaal je volgens de dekkingskaart altijd deze snelheden.

Allereerst is het vrij uniek om te zeggen dat je 1 Gbps (1000 Mbps) kan halen. Met de huidig beschikbare technologie is het vrijwel onmogelijk om deze snelheid in de praktijk te behalen. In de praktijk ligt de maximale internetsnelheid veel lager dan op de dekkingskaart aangegeven. 

Daarnaast vermeld Vodafone een downloadsnelheid van 30MB in 0.2 sec. Dat is 1200 Mbps, wat hoger is dan de maximale downloadsnelheid die Vodafone zelf aangeeft. Dit is in strijd met de regels van de ACM. Vodafone geeft wel aan dat de gemiddelde downloadsnelheid lager is. Het zou netter zijn als ze de 1 Gbps & 30 Mbit / 0.2s niet meer zouden tonen.

Update a.d.h.v. mail Vodafone
Gerjan van de Laan heeft contact opgenomen met ons n.a.v. publicatie op Nu.nl. In de reactie wordt aangegeven dat de downloadsnelheid wél vermeldt wordt in het contract dat de klant opgestuurd krijgt tijdens het tekenen. Hier wordt een downloadsnelheid voor 4G vermeldt van 250 Mbit/s. Ook geeft de woordvoerder aan dat er inderdaad een fout staat op de dekkingskaart.

KPN

Uit het KPN Contract

In het contract biedt KPN een maximale snelheid van 500 Mbit/s aan. Hierbij wordt niet gesproken of deze te behalen is via 4G of 5G. Op de dekkingskaart pagina kan je zien welke snelheid je kan bereiken met 4G & 5G.

Gerd de Smyter, woordvoerder van KPN, zegt dat 500 Mbit/s de maximaal geraamde snelheid is die KPN kan leveren wanneer alle omstandigheden perfect zijn. Aan de hand van wat de Consuwijzer voorschrijft, zou dit niet kloppen. De geraamde snelheid zou volgens Consuwijzer de verwachte downloadsnelheid moeten zijn en niet de maximale snelheid wanneer alle omstandigheden perfect zijn.

Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe vermeldt geen downloadsnelheid in het contract, terwijl dit moet volgens de richtlijnen van de ACM. Vodafone heeft nog niet gereageerd op onze vragen omtrent de downloadsnelheid in het contract.

Simyo

In de online contracten vermeldt Simyo geen downloadsnelheid. Op vragen van Bestemobieleproviders.nl vermeldt Gerd de Smyter van KPN wel dat de downloadsnelheid in de ‘Overeenkomst mobiele aansluiting’ staat. Deze overeenkomst is niet te vinden op de website. In deze overeenkomst wordt de geraamde downloadsnelheid vermeldt volgens Gerd de Smyter. De overeenkomst wordt automatisch opgesteld en verstuurd naar de consument.

Youfone, Lebara & Simpel

Deze drie providers vermelden een snelheid in het contract. In het contract wordt het niet aangegeven of dit een te verwachte snelheid is of een maximale downloadsnelheid.

Hoe wordt de downloadsnelheid uitgedrukt

Geraamde downloadsnelheid

Belangrijk om te vermelden is de discussie die er is omtrent het woord ‘geraamde downloadsnelheid’. De ACM schrijft in artikel 5 het volgende over de geraamde snelheid:
Naar het oordeel van de ACM is de geraamde maximumsnelheid de hoogst haalbare snelheid die een internettoegangsdienst daadwerkelijk kan leveren binnen het afgesloten abonnement.

De geraamde snelheid is de hoogst haalbare snelheid die daadwerkelijk geleverd kan worden. Naar ons oordeel is dit de internetsnelheid die in de praktijk gehaald wordt. Dit is niet de snelheid die behaald kan worden in een testopstelling. Dit is waar de mobiele providers verschillen in mening. Vodafone & KPN vinden de geraamde snelheid, de snelheid die een klant kan bereiken wanneer alle omstandigheden perfect zijn. Wij zien dit echter als de theoretische downloadsnelheid. T-Mobile daarentegen lijkt de geraamde snelheid de maximale snelheid te vinden die een gebruiker in de praktijk kan behalen. Uit 4G tests komt de praktische snelheid van T-Mobile vrij goed overeen met de maximale geraamde snelheid.

De Consuwijzer van de ACM vermeld het ook zoals wij het zien. Bij ‘Wat staat er in mijn contract over de internetsnelheid’:
Bij een mobiele internetverbinding moet uw aanbieder vermelden wat de verwachte (geraamde) downloadsnelheid en uploadsnelheid is.

Het punt ‘verwachte’ is hier belangrijk. Een klant zou niet moeten verwachten dat de omstandigheden altijd perfect moeten zijn. De schatting zou vrij accuraat gemaakt kunnen worden door providers, ze hebben immers veel zicht op hun eigen netwerk.

Theoretische snelheid

Providers proberen vaak hoge internetsnelheden te tonen tijdens het afsluiten van een abonnement. In veel gevallen zijn deze getallen de theoretische downloadsnelheid. Zo zegt Vodafone een theoretische downloadsnelheid te bieden van 1000 Mbit/s. Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat de gemiddelde snelheid van Vodafone ver van dit getal zit.

Een theoretische downloadsnelheid is een downloadsnelheid die je onder ideale omstandigheden behaald. Bij normaal gebruik van je telefoon zul je deze nooit behalen. Zo beïnvloeden veel dingen de downloadsnelheid. Denk hierbij aan:

  • Hoeveel mensen er actief gebruik maken van het netwerk
  • De kwaliteit van je eigen telefoon
  • De afstand tot de zendmast
  • Maak je gebruik van een hoesje
  • Ben je binnen of buiten

Elke situatie die afwijkt van het ‘perfecte’ zorgt ervoor dat je downloadsnelheid lager wordt.

Wettelijke regels omtrent downloadsnelheid

Iedere provider heeft een eigen smaakje hoe ze het willen verwoorden, dit zorgt ervoor dat jij als consument niet duidelijk kunt vergelijken wat de downloadsnelheid is. De ACM vond het ook onduidelijk, daarom heeft het gepubliceerd hoe ze naar de regels kijken.

Zo moet de provider tenminste de (verwachte) geraamde downloadsnelheid vermelden. Het is vaak even zoeken naar deze gegevens, enkele providers hebben het niet staan op de website. Wij vonden het erg onduidelijk daarom hebben we navraag gedaan bij de ACM.

Het ACM schrijft hier het volgende over:
Op grond van artikel 4 van de netneutraliteitsverordening moeten providers in de contracten een duidelijke en begrijpelijke uitleg geven over de internetsnelheden. De verschillende soorten internetsnelheden die staan genoemd in de netneutraliteitsverordening, behoren tot de voornaamste kenmerken van de dienst als bedoeld in artikel 6:230m, eerste lid, onder a van het Burgerlijk Wetboek. Ingeval van verkoop op afstand, zoals via internet moet deze informatie op een duidelijk en begrijpelijk wijze worden verstrekt voordat het contract getekend is. Dit kan dus ook via de website van de provider.

Ter bevestiging hebben we gevraagd of een link naar de downloadsnelheid voldoende is om te voldoen aan de eisen.

Hierop antwoordt het ACM het volgende:
Op grond van de netneutraliteitsverordening moeten de snelheden die zijn genoemd in artikel 4, eerste lid onder d, in de contracten staan. 

De ACM verwijst naar het volgende gedeelte in de netneutraliteitsverhouding:
Artikel 4, lid d: een duidelijke en begrijpelijke uitleg over de minimale, de normaliter beschikbare, de maximale en de geadverteerde download- en uploadsnelheid van de internettoegangsdiensten in geval van vaste netwerken, dan wel de geraamde maximale en geadverteerde download- en uploadsnelheid van internettoegangsdiensten in geval van mobiele netwerken, en over de wijze waarop aanzienlijke afwijkingen van de respectieve geadverteerde download- en uploadsnelheden de in artikel 3, lid 1, vastgelegde rechten van de eindgebruikers kunnen beïnvloeden.

We hebben de contracten van providers bekeken of hieraan gehouden wordt.

ProviderSnelheid zoals op websiteSnelheid in contractOns oordeel
Sim only pagina:
Maximaal 300 Mbit/s voor 4G+

Dekkingskaart:
Maximaal 500 Mbit/s voor 4G++
Maximaal 500 Mbit/sAlleen geraamde snelheid
Sim only pagina:
4G+ Maximaal 225 Mbit/s
Maximaal geraamde snelheid van 225 Mbit/s voor 4G
Maximaal geraamde snelheid van 256 Mbit/s voor 5G

Netwerk kan maximaal theoretisch 450 Mbit/s leveren’
Duidelijk
Sim only pagina:
4G+ Maximaal 350 Mbit/s / 5G Maximaal 1000 Mbit/s
Geen snelheidOnduidelijk
Geen informatie op sim only paginaMaximaal geraamde snelheid van 225 Mbit/s voor 4G
Maximaal geraamde snelheid van 256 Mbit/s voor 5G

Netwerk kan maximaal theoretisch 450 Mbit/s leveren’
Duidelijk
Sim only:
256 Mbit/s voor 4G+
256 Mbit/sOnvolledig
Sim only:
256 Mbit/s

4G pagina:
20 Mbit/s & tot maximaal 256 Mbit/s
GeenAlleen vermelding in opgestuurd contract
Sim only pagina:
Tot 350 Mbit/s
GeenGeen vermelding van internetsnelheid
Sim only pagina:
75 Mbit/s of 150 Mbit/s (ook link naar KPN dekking waar downloadsnelheid hoger is)
150 Mbit/sOnvolledig
Sim only
(Max):
4G+ 225 Mbit/s
4G  100 Mbit/s

(Geraamde):
4G+ 80 Mbit/s
4G 45 Mbit/s
(Max):
4G+ 225 Mbit/s
4G  100 Mbit/s

(Geraamde):
4G+ 80 Mbit/s
4G 45 Mbit/s
Duidelijk
Sim only:
Tot 75 Mbit/s
Tot 75 Mbit/sOnvolledig

Over het algemeen komen de volgende termen voor:

Theoretische downloadsnelheid:
Dit is de downloadsnelheid die mogelijk is onder ideale omstandigheden. Dit is de snelheid die de provider haalt in een testopstelling in het laboratorium. Een testopstelling in het laboratorium is gericht op 1 of een klein groepje telefoons. De zendmast is specifiek opgezet voor deze telefoons en er is geen storing van buitenaf.

De telefoons die de downloadsnelheid testen maken dus gebruik van de meest perfecte omstandigheden. De behaalde snelheid is daarom veel hoger dan dat een consument kan bereiken in de praktijk.

Snelheid van ons netwerk
De snelheid van het netwerk betekent nog niet dat dit ook echt de downloadsnelheid is die jij als consument krijgt. T-Mobile zegt bijvoorbeeld dat de snelheid van het netwerk 450 Mbit/s kan halen, maar een klant krijgt, zoals in het contract staat een downloadsnelheid van 256 Mbit/s. Ook Vodafone lijkt deze term te gebruiken. Vodafone zegt een downloadsnelheid van 1000 Mbit/s te bieden, echter blijkt uit onderzoeken dat de snelheid lang niet toereikend is aan dit getal.

Gemiddelde snelheid
De gemiddelde snelheid is, de snelheid die je gemiddeld zou moeten kunnen bereiken.

Praktische downloadsnelheid:
De praktische downloadsnelheid is de snelheid die je werkelijk behaald met je telefoon. Deze snelheid is lager dan de theoretische downloadsnelheid. De praktische snelheid is wat je kan bereiken buiten een testomgeving.

Geraamde downloadsnelheid
De geraamde snelheid is een punt van aandacht, officieel in de richtlijnen ziet de ACM het als de maximale downloadsnelheid dat te bereiken is binnen het afgesloten abonnement. Op Consuwijzer vermeldt de ACM echter dat het de te verwachte downloadsnelheid is. Volgens ons moet de geraamde snelheid een redelijk goede schatting zijn van de te bereiken downloadsnelheid.

Geadverteerde downloadsnelheid
Als laatste wordt er ook in enkele documenten de ‘Geadverteerde downloadsnelheid’ benoemd. Dit is de downloadsnelheid waar mee geadverteerd wordt. Zo adverteert Vodafone indirect met een downloadsnelheid van 1200 Mbit/s op de pagina van de dekkingskaart terwijl ze zelf aangeven maximaal 1000 Mbit/s te kunnen bieden.

Onderzoeken naar het netwerk van providers

Hieronder zijn een aantal gemiddelde praktische downloadsnelheden die behaald zijn uit verschillende testen. Naast het naam van het netwerk staat de geraamde downloadsnelheid.

T-Mobile (256 Mbit/s*)KPN (500 Mbit/s)Vodafone (350 Mbit/s**)
OpenSignal Maart 202165,6 Mbit/s65,1 Mbit/s63,2 Mbit/s
OpenSignal September 202061,2 Mbit/s53,8 Mbit/s52,1 Mbit/s
OpenSignal Maart 202062,2 Mbit/s49,8 Mbit/s52,5 Mbit/s
Umlaut 2020120,96 Mbit/s128,08 Mbit/s89,02 Mbit/s
Umlaut 2019100,74 Mbit/s66,58 Mbit/s75,62 Mbit/s
Tweakers175,9 Mbit/s161,1 Mbit/s117,9 Mbit/s
Ookla 2020 (Q3 + Q4)80,3 Mbit/s87,15 Mbit/s67,97 Mbit/s
Ookla 2019 (Q1 + Q2)70,79 Mbit/s47,99 Mbit/s48,57 Mbit/s
Totaal gemiddelde92,21 Mbit/s82,45 Mbit/s70,86 Mbit/s

Zoals te zien is, is de gemiddelde 4G snelheid van elk netwerk ver onder de maximaal haalbare snelheid. Opmerkelijk is dat T-Mobile met de laagste geraamde downloadsnelheid van de drie netwerken, gemiddeld het snelste is. Vodafone adverteert met een hogere snelheid voor 4G maar biedt gemiddeld juist de laagste downloadsnelheid.

*T-Mobile vermeld twee verschillende snelheden in het contract. De geraamde maximumsnelheid (maximaal 256 Mbit/s) en de theoretische downloadsnelheid (Maximaal 450 Mbit/s). De geraamde downloadsnelheid is de verwachte snelheid die iemand kan behalen met gunstige omstandigheden.

**Vodafone vermeld geen downloadsnelheid in het contract. De downloadsnelheid die wij hier vermelden is de 4G downloadsnelheid die wij op de website zagen van Vodafone.

Update 22-6-2021
Vodafone geeft in een reactie aan dat de downloadsnelheid wel wordt vermeldt in het contract die de klant tekent. Deze is echter niet online beschikbaar. In het contract wordt een maximale internetsnelheid van 250 Mbit/s vermeldt. Dit komt overeen met snelheden die behaald worden in het Umlaut onderzoek. Op de website online staan echter veel hogere snelheden vermeldt.

Hoogste praktische internetsnelheid

Het Umlaut onderzoek noteert ook de top 10% snelheden. Dit is een goede indicatie of het netwerk überhaupt dicht in de buurt kan komen van de maximale geraamde downloadsnelheid.

Onderzoek naar top 10% 4G snelheden

T-Mobile (256 Mbit/s*)KPN (500 Mbit/s)Vodafone (350 Mbit/s)
Umlaut 2020219,3299,6229,6
Umlaut 2019168,1107,8178,4

T-Mobile vermeld in het contract een geraamde downloadsnelheid van 256 Mbit/s. Uit de test van 2020 blijkt dat deze snelheid behaald wordt. KPN en Vodafone adverteren beiden met een hogere snelheid dan de werkelijk behaalde snelheid in het Umlaut onderzoek.

Onderzoek naar top 10% 5G snelheden

In het meest recente onderzoek van Umlaut is er ook specifiek onderzocht wat de downloadsnelheid van 5G is. Opmerkelijk is dat de downloadsnelheid niet heel veel van 4G afwijkt.

T-Mobile (256 Mbit/s*)KPN (500 Mbit/s)Vodafone (1000 Mbit/s)
Umlaut 2020 5G221305,4238,1

Zoals je hierboven ziet adverteert Vodafone met 1000 Mbit/s. Echter, tijdens het testen wordt deze snelheid niet behaald in het Umlaut onderzoek. Wij hebben vragen gesteld aan Vodafone waarom deze snelheid niet gehaald wordt.

Vodafone zegt hierover het volgende:
Op het huidige 5G-netwerk van Vodafone is het theoretisch mogelijk om snelheden van ruim 1 Gbps te halen. Deze snelheden hebben wij succesvol gemeten in het Vodafone Test Center met zowel een Android smartphone als een iPhone. Het testnetwerk is technisch vergelijkbaar met het netwerk waar onze klanten gebruik van maken. De capaciteit, en daarmee de maximumsnelheid, verschilt in de praktijk per locatie. Op plaatsen waar het drukker is, is de capaciteit namelijk hoger. De snelheden die de gebruiker daadwerkelijk ervaart zijn daarnaast afhankelijk van externe factoren zoals de drukte op het netwerk, locatie/afstand tot de antenne, het op de site gebruikte spectrum en de specifieke telefoon. Hierdoor is het mogelijk dat er in de praktijk andere snelheden worden gehaald. De snelheden in de praktijk zijn daarentegen ruim voldoende voor de klantbehoefte. 

Vodafone stelt dus ‘de snelheden in de praktijk zijn daarentegen ruim voldoende voor de klantbehoefte’. Als een klant Vodafone kiest vanwege de belofte van 1000 Mbit/s op 5G. Dan kan een klant ontevreden zijn met maar 238 Mbit/s. Het voelt als misleiding om meer belooft te krijgen en minder te krijgen omdat je het toch niet nodig zou hebben.

Verschil tussen theoretische en praktische internetsnelheid 

Naar het oordeel van de ACM is de geraamde maximumsnelheid de hoogst haalbare snelheid die een internettoegangsdienst daadwerkelijk kan leveren binnen het afgesloten abonnement. De Consuwijzer zegt echter dat de geraamde internetsnelheid in het contract, een te verwachte snelheid is.

T-Mobile zit als enige provider niet ver van de geadverteerde geraamde downloadsnelheid. Het netwerk van Vodafone lijkt consistent de aangegeven snelheid niet te kunnen halen. KPN vermeld in het contract & de dekkingskaart maximaal 500 Mbit/s te kunnen behalen, dit is de snelheid die een klant moet kunnen behalen onder perfecte omstandigheden. Uit het Umlaut onderzoek blijkt dat 300 Mbit/s een betere benadering is van de maximale snelheid.

Als consument kan je niks doen

De ACM zegt dat providers, de maximaal geraamde snelheid op een specifieke locatie moeten kunnen halen. Dat is de enige limitatie die verwacht wordt. Providers mogen dus de snelheid halen op een testlocatie wanneer er geen enkele andere telefoon gebruik maakt van de beschikbare capaciteit. Als de provider dus 1000 Mbit/s haalt, terwijl het nergens anders mogelijk is in Nederland. Mag de provider wel abonnementen verkopen van 1000 Mbit/s

Specifiek wordt het volgende gezegd door de ACM:
Voor de geadverteerde snelheid voor mobiele netwerken geldt op basis van de beleidsregel dat deze niet hoger mag zijn dan de geraamde maximumsnelheid en dient de provider bij de geadverteerde download- en uploadsnelheid voor mobiele netwerken aan te geven dat de daadwerkelijk beschikbare snelheid kan afwijken van de geadverteerde snelheid. Dergelijke afwijkingen kunnen voorkomen, omdat bijvoorbeeld de snelheid afhankelijk is van de drukte op het mobiele netwerk en van waar de eindgebruiker zich bevindt. De ACM heeft in de beleidsregel geen eisen verbonden aan hoe vaak de geraamde maximale of geadverteerde snelheid behaald moet worden. De eisen gelden alleen voor snelheden op het vaste netwerk.

Het lijkt hierdoor dat de snelheid onmogelijk te controleren is. Een provider kan stellen een bepaalde snelheid te behalen zonder dit waar te maken. Daarop vroegen wij hoe de ACM dit dan controleert. 

Daarop geeft de ACM de volgende reactie:
Reactie: Artikel 4, vierde lid, van de netneutraliteitsverordening bepaalt kort gezegd dat elke voortdurende of regelmatig voorkomende significante discrepantie tussen de werkelijke prestaties van de internettoegangsdienst ten aanzien van snelheid en de prestaties die de aanbieder van de internettoegangsdienst heeft aangegeven in zijn contracten, een tekortkoming in de nakoming is. Dit is gedaan met het oog op het gebruik van de rechtsmiddelen waarover de consument conform het nationale recht beschikt. De netneutraliteitsverordening stelt hierbij als eis dat de betreffende feiten zijn vastgesteld volgens een door de nationale regelgevende instantie gecertificeerd toezichtsmechanisme. Er is geen gecertificeerd meetsysteem, maar ook zonder gecertificeerd meetsysteem zijn eindgebruikers in staat om dergelijke metingen te doen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: https://www.consuwijzer.nl/telefoon-internet-en-televisie/internet-keuze-netneutraliteit-en-snelheid/krijg-ik-de-beloofde-internetsnelheid

Het enige wat je als consument kan doen, is een klacht indienen. Probleem hierbij is dat er geen duidelijke richtlijnen zijn waaraan de provider zich moet houden. Want dekking & omgevingsfactoren zijn altijd wel aanwezig. T-Mobile is het enige netwerk waar de praktische snelheid in de buurt komt van de geadverteerde snelheid.

Internetsnelheid is lastig te vergelijken voor consumenten

Van alle providers zijn er maar een paar, die voldoen aan alle richtlijnen van de ACM. Denk hierbij aan het duidelijk vermelden van de downloadsnelheid en het correct adverteren van de downloadsnelheid. De maximale snelheid wordt in de meeste gevallen wel op de website aangegeven. Echter zit er een duidelijk verschil tussen de mobiele providers in hoe vaak deze snelheid behaalt kan worden.. 

Dit zorgt ervoor dat je als consument niet goed kan kiezen tussen de verschillende netwerken. Wanneer downloadsnelheid erg belangrijk voor je is, zou je op basis van de geadverteerde snelheid voor Vodafone kiezen. Deze provider geeft op de website namelijk de hoogste theoretische downloadsnelheid. Echter blijkt dat deze provider deze snelheid niet haalt. De providers worden ook niet verplicht om de snelheid daadwerkelijk te halen. Er is geen eerlijke controle door een onafhankelijke partij in Nederland op de mobiele internetsnelheid. Het beste wat je kan doen is jouw keuze baseren op de onderzoeken van bijvoorbeeld Umlaut. Deze geven een realistischer beeld weer van de praktische downloadsnelheid.

Ronald van Rooijen

 Ronald van Rooijen
Ronald van Rooijen heeft al ruim tien jaar ervaring in de telecom. Hij weet alles over telefoons & providers. Ronald heeft interesse in de nieuwste technieken en voorziet consumenten van advies om de best passende provider te vinden.
Lees meer over

Andere bezoekers bekeken ook:

2 februari 2021
Hollandsnieuwe: Sneller 4G & Maandelijks opzegbaar
Sinds vandaag 2 februari 2021 biedt Hollandsnieuwe maandelijks opzegbare...
Lees het volledige artikel
18 december 2020
Wat is het beste netwerk? [Dec 2020 update]
Het eind van het jaar is altijd een goed moment om te reflecteren op de...
Lees het volledige artikel

Meer over: