Voorrang mobiele providers

Enkele mobiele providers hebben op een netwerk voorrang op andere mobiele providers. De mobiele providers die voorrang hebben zijn eigenaar van dat netwerk. T-mobile, Vodafone en KPN hebben voorrang op hun eigen netwerk. Hierdoor worden de andere mobiele providers in beperkte gevallen achtergesteld. Dit houdt in dat als op een telefoonpaal teveel mobiele telefoons aangesloten zitten, mobiele telefoons van andere mobiele providers dan de eigenaar van het netwerk geen gebruik kunnen maken van deze telefoonpaal. Als op dat moment geen andere mobiele telefoonpaal in de buurt is waar de mobiele telefoon op aangesloten kan worden vervalt de verbinding.

In de praktijk komt het zelden voor dat een mobiele telefoon geen verbinding kan maken met het netwerk doordat er voorrang verleend wordt aan een andere mobiele provider. Bij grote evenementen zoals de jaarwisseling is het verschil tussen mobiele providers beter merkbaar. Het komt vaker voor dat de internetverbinding weg valt dan dat het GSM-netwerk weg valt. De reden hiervoor is dat mobiele providers meer telefoonpalen voor het GSM-netwerk bezitten dan voor het internet-netwerk.

Wil je weten welke mobiele providers onder welk netwerk vallen en wat de voor- en nadelen van de mobiele providers zijn?
> Mobiele providers vergelijken

T-mobile: Beste mobiele provider na 2013?

Het dataverkeer bij alle mobiele providers groeide in 2012 explosief. Voor 2012 heeft T-mobile veel klachten gehad over de kwaliteit van het netwerk. In 2012 heeft T-mobile flink in het eigen netwerk geïnvesteerd en heeft plannen om in 2013 nog meer in het netwerk te investeren. Daarnaast is T-mobile in 2013 bezig met de uitrol van een landelijke dekkend 4G-netwerk. T-mobile stond voor 2012 bekend als een mobiele provider met een minder goede dekking door heel Nederland. In 2013 is de dekking van het netwerk van T-mobile op meer plaatsen goed.

De verwachting is dat als T-mobile zijn doelstellingen behaald de kans aanwezig dat T-mobile aan het einde van 2013 de beste mobiele provider van Nederland is.

> Beste mobiele provider op dit moment

Het netwerk van elke mobiele provider

Elke mobiele provider behoort tot één van de netwerken. De mobiele netwerken in Nederland zijn KPN, Vodafone en T-mobile. Hieronder volgt een korte beschrijving van elk netwerk met de daarbij horende mobiele providers.

KPN

KPN is het beste netwerk van Nederland. KPN is tevens het duurste netwerk van Nederland. Mobiele providers die aangesloten zijn op het KPN netwerk zijn over het algemeen duurder dan mobiele providers die op een ander netwerk aangesloten zijn.

De mobiele providers die tot het KPN netwerk behoren zijn: Telfort, Hi, Simyo en Youfone.

Vodafone

Vodafone heeft een betrouwbaar netwerk, maar heeft de laatste tijd problemen op het netwerk ondervonden. Vodafone is internationaal een groot merk in de mobiele telefonie.

De mobiele provider die tot het Vodafone netwerk behoort is: hollandsnieuwe.

T-mobile

T-mobile heeft in 2012 veel geïnvesteerd in het T-mobile netwerk. In 2013 zal T-mobile nog meer investeren in het T-mobile netwerk. Op deze manier probeert T-mobile landelijk een goede dekking te verkrijgen. Iets wat op dit moment bij het KPN en Vodafone netwerk beter geregeld is.

De mobiele providers die tot het T-mobile netwerk behoren zijn: Tele2, Ben en Simpel.

Voor een volledig overzicht van alle mobiele netwerken:
> Ga naar mobiele providers vergelijken